O projekcie

Strefa Dzień Dobry to kampania społeczna realizowana przez Q Ruch Sąsiedzki, inicjatywę Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Kampania promuje dobrosąsiedzkie relacje wśród mieszkańców Warszawy, a jej główne działania odbywać się będą we wrześniu 2014 roku w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Kampania „Strefa Dzień Dobry” ma na celu promowanie życzliwych wzorów stosunków sąsiedzkich jako pożądanej postawy obywatelskiej poprzez zachęcenie Warszawiaków do mówienia sąsiadom „dzień dobry”, stworzenie katalogu dobrych praktyk sąsiedzkich i zwrócenie uwagi na problem anonimowości mieszkańców w swoich sąsiedztwach.W trakcie Tygodnia Obywatelskiego (8-14 września) każde sąsiedztwo w Warszawie będzie mogło przyłączyć się do Strefy Dzień Dobry i na własnym przykładzie pokazać jak wyglądają dobre stosunki sąsiedzkie.

Zapraszamy do włączenia się w nasze działania!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz